Formovací linka

Napsáno: 18.07.2017
V roce 2007 jsme dokončili formovací linku pro fy GUT.