DAS v roce 2024? Nové technologie a další snížení emisí CO2

Napsáno: 10.03.2024
Někdo o ekologičtější budoucnosti jen mluví, my o ni skutečně usilujeme. Snižování emisí C02 je naší prioritou.

Snížení emisí oxidu uhličitého je náš dlouhodobý závazek

Na trhu působíme už více než 30 let a za tu dobu se změnilo mnohé. Nemění se ale náš postoj k životnímu prostředí. Chceme se aktivně podílet na budoucnosti naší společnosti a podporovat její udržitelný rozvoj.

Víme, že jedna firma globální oteplování nezastaví. Podle zprávy OSN omezíme růst teplot jen tehdy, když do roku 2050 dosáhneme uhlíkové neutrality celosvětově. Přesto věříme, že k ekologičtější a udržitelnější budoucnosti můžeme přispět všichni. Naše odhodlání snižovat emise CO2 je příkladem hlubokého dopadu, který mohou mít firmy na životní prostředí, pokud se řídí vizí udržitelnosti a odpovědnosti. 

Životní prostředí řešíme už od roku 1993

Problematikou životního prostředí se zabýváme už od samého počátku naší firmy. Těší nás, jak se v této oblasti rozvíjíme a že můžeme rok od roku posouvat plány i v této oblasti. Naše vedení přijalo vizionářský přístup a stanovilo ambiciózní cíle k výraznému snížení uhlíkové stopy. Není to pouhá reakce na globální obavy o životní prostředí, ale především proaktivní postoj ke společenské odpovědnosti, který v DASu zastáváme. 

Zavádíme nejmodernější zelené technologie

Jedním ze základních kamenů, na kterých stojí naše strategie snižování emisí CO2, je zavádění nejmodernějších zelených technologií. Jak to vypadá v praxi? Fotovoltaikou například snižujeme naši uhlíkovou stopu, zastaralá a energeticky náročná zařízení nahrazujeme novými a konvenční světla měníme za LED osvětlení. Snižujeme tak nejen naše emise uhlíku, ale především směřujeme k udržitelnějším postupům. 

Snižujeme množství energie i odpadu

Zavedli jsme přísná opatření, abychom zvýšili provozní efektivitu a zároveň minimalizovali dopady na životní prostředí. Neustále optimalizujeme firemní procesy, snižujeme množství odpadu a snažíme se co nejlépe hospodařit se zdroji. Díky tomu jsme výrazně snížili spotřebu energie a emise CO2. Naše opatření tak přispívají nejen k dlouhodobým úsporám nákladů, ale jsou přínosem i pro životní prostředí.

Jsme transparentní a aktivně spolupracujeme s místními komunitami 

Víme, jak důležitá je aktivní spolupráce s místními komunitami a ekologickými organizacemi. Věříme, že skutečná změna vychází ze sdílené odpovědnosti. Cílem našich partnerství je vytvořit dominový efekt pozitivních opatření v oblasti životního prostředí, a to za hranicemi naší organizace. Dlouhodobě podporujeme regionální organizace a projekty, kterým věříme, a usilujeme o co největší transparentnost.

Do budoucna máme ještě ambicióznější cíle

Inovace, udržitelnost a nízké emise. To jsou tři oblasti, které budou výrazně provázané s naší firmou i v dalších letech. Při pohledu do budoucna jsme odhodláni k dalším inovacím, zkoumání nových technologií a stanovování ještě ambicióznějších cílů, abychom pokračovali ve snižování naší uhlíkové stopy. Plán redukce CO2 na následující roky u nás vypadá následovně: 

Budeme rádi, když se k nám na této transformační cestě přidáte a zaplníte třeba některé z volných míst v naší firmě. Společně můžeme vytvořit udržitelnou budoucnost, za kterou nám budoucí generace poděkují.