Modulární a pásové dopravníky

Napsáno: 24.10.2013
V měsíci říjnu uzavřela společnost D A S  spol. s r.o. s významným výrobcem obalové techniky z kartónů dvě zakázky na úpravu a dodávku dopravníků.

1. Zakázka se týká realizace rozšíření dopravní trasy stávajících modulárních pásových dopravníků. Rozšíření dopravní trasy je realizováno dodávkou nových modulárních pásových dopravníků, které jsou přidány souběžně ke stávajícím dopravníkům.


2. Zakázka se týká dodávky dopravního systému pásových dopravníků pro přepravu stohů kartonů k prostřihovacímu stroji. Přeprava je realizována plně automaticky přes řídící systém Simatic.