Montážní linka – postupné vkládání

Napsáno: 19.07.2017
Pro významného výrobce elektromotorů zprovoznila společnost D A S spol. s r.o. v roce 2013 zdvojenou montážní linku – postupné vkládání.

Zdvojená linka je tvořena dvěma zrcadlově umístěnými montážními linkami – levou a pravou.

Na montážních linkách jsou na speciálních podložkách postupně na sedmi pracovištích vkládány části statorového vinutí. Pro zajištění vhodné ergonomie při práci si obsluha na každém pracovišti podložku přizvedne do vhodné pracovní výšky. Tyto speciální podložky umožňují zároveň protáčení statorový paket. Základním prvkem v montážních linkách jsou válečkové dopravníky, které jsou umístěny, jak pevně k podlaze tak na zdvižích, nebo na zpětném přepravním vozíku pro návrat na začátek linek. Změna směru toku podložek je vyvozena křížovým přechodem – válečko – řetězovým.


Celá linka je sestavena z následujících zařízení:

  • 2 x 8 ks válečkový dopravník pevný,
  • 2 x 7 ks válečkový dopravník na zdviži,
  • 2 x 2 ks křížový přechod,
  • 1 x válečkový dopravník na přepravním vozíku,
  • 1 x pojezdové kolejiště 20 m,
  • 2 x oplocení.