Transportní systém do zkušebny

Napsáno: 19.07.2017
Dopravní systém zajišťuje přísun a odsun statorových vinutí do a ze zkušebny.

Statorové vinutí je přepravováno na podložkách, které umožňují přepravu standardně na válečkových dopravnících a kombinovaně na řetězových přechodech. Naložené podložky jsou se statorovými pakety přepravovány po válečkových dopravnících od nakládacího místa k přepravnímu vozíku a vozíkem po kolejišti do zkušebny.

Ve zkušebně si obsluha podložku se statorovým vinutím přizvedne do ergonomické výšky zkontroluje a provede měření. Následně je podložka s vinutím odeslána na výstup ze zkušebny k odběrnému místu na impregnaci. Po vyprázdnění od vinutí se podložka vrací spodní větví zpět na nakládací pracoviště. Veškeré operace probíhají v ergonomických výškách tak, aby byla v maximální míře zajištěna bezpečnost a hygiena práce pro operátory.


Celá transportní systém je sestaven z následujících zařízení:

 • 2 x 1 ks válečkový dopravník na zdviži,
 • 1 x 8 m válečkový dopravník dvojúrovňový,
 • 3 x 1 ks křížový přechod válečko-řetězový dvojúrovňový,
 • 1 x 5 m válečkový dopravník dvojúrovňový,
 • 1 x přepravní vozík dvojúrovňový,
 • 1 x pojezdové kolejiště 20 m,
 • 1 x válečkový dopravník dvojúrovňový na zdviži,
 • 1 x válečkový dopravník na zdviži,
 • 1 x 8 m válečkový dopravník dvojúrovňový,
 • 1 x 8 m válečkový dopravník jednoúrovňový,
 • 1 x oplocení 25 m.