Dlouhé, široké i 10tunové. Nová balicí linka přesouvá různé typy palet

Napsáno: 10.05.2021
Nová balicí linka umožňuje snadnou obsluhu i přesné obchodní vážení. Montáž v Maďarsku jsme navíc zajistili i v době pandemie.


Balení palet doplňuje vážení dle SOLAS

Firma, která se zabývá průmyslovým balením a logistikou, je naším dlouholetým zákazníkem. Nyní jsme pro ni měli navrhnout kromě výrobní linky palet také navazující linku balicí. Během krátké doby jsme dodali řešení, které umožňuje přesné obchodní vážení palet s výstupem pro bezpečnou námořní přepravu dle specifikace SOLAS. Pracuje přitom s různými rozměry palet a automaticky je zastavuje nad váhou integrovanou do dopravníku. Zvládá také otočit náklad na výstupu o 90°, aby byl odběr zabalených a zvážených výrobků co nejpohodlnější.

48 metrů dlouhý válečkový dopravník unese klidně 10tunové palety

Nová balicí linka jde svými parametry za hranice standardu. Má velké válečky o průměru 133 mm a délce 2450 mm. Tvoří ji 48 metrů dlouhý a 2,5 metru široký poháněný válečkový dopravník, který ze stran doplňuje pochozí obslužná plošina. Celá balicí linka je rozdělená do 6 částí. Každá má přitom nosnost 10 000 kg. Na začátku linky je prázdná dřevěná paleta, na konci už vyjíždějí palety s pevně uchycenými zabalenými výrobky, které jsou navíc opatřené etiketou s údaji o celkové váze.

Součástí nové balicí linky jsou speciální pojezdová kola

Celý dopravníkový systém tvoří několik částí: 

DASblok označuje naše vlastní pojezdová kola. Protože nám žádné z konkurenčních řešení nevyhovovalo, vyvinuli jsme vlastní robustní pojezdový blok. V tomto projektu jsme použili DASblok s gumovou obručí a umístili jej pod otočný transferový vozík s válečkovým dopravníkem. Ten otočí palety o 90°, aby je obsluha s vysokozdvižným vozíkem mohla na výstupu snadno odebírat

Poloautomatická sekce sama palety zastaví i zváží

Sekce balicí linky s váhou je poloautomatická. Programová logika si paletu sama změří a zastaví nad vážním rámem, který je vnořený do válečkového dopravníku. Jak takové vážení probíhá? Stisknete tlačítko a váha vyjede zpod dopravníku. Pneumatické měchy, na kterých je váha umístěná, se nafouknou, rám přizvedne paletu s výrobky a zváží ji. Poté se měchy opět uvolní a vážní rám se schová zpět pod úroveň válečků. Nakonec zařízení vytiskne samolepicí etiketu s váhou výrobku a čárovým kódem. 

Zajímá vás víc? Přečtěte si, jak probíhala montáž celého řešení v Maďarsku.