Speciální manipulační zařízení 4ks

Napsáno: 14.10.2016
V říjnu 2016 získala společnost D A S spol. s r.o. od významného zahraničního zákazníka specializujícího se na energetiku významnou zakázku na výrobu 4 ks speciálních jednoúčelových manipulačních zařízení pro kotel v elektrárně.

.