Skladovací zásobníky Plastic Omnium Gliwice

Napsáno: 07.12.2012
V prosinci 2012 jsme dodali do pobočky PO v Gliwicích 2 ks skladovací zásobníky pro nárazníky osobních automobilů. V zásobnících jsou mezioperačně skladovány nárazníky pro vozy Porsche.

Skladovací zásobníky jsou založeny na principu využití gravitace. Celkem mají skladovací zásobníky 6 úrovní – skladovacích pater. V každé úrovni jsou skladovány jednotné díly shodné jak typem tak odstínem barvy.

Do příslušné úrovně – skladovacího patra, se skladovaný díl dostává zavěšený na skladovacím vozíku na tzv. kretonech. Tento vozík je obsluhou ručním mechanismem liftu vyvezen do příslušné úrovně a gravitací se dostane na poslední volnou pozici za předchozí díl.

Na konci zásobníku jsou díly obráceným způsobem zase vytahovány ze skladovacího zasobníku rozdělovacím mechanismem a liftem s ruční obsluhou svezen k ručnímu odběru obsluhou. Prázdný vozík je dopraven opět gravitací zpětnou větví pro prázdné vozíky na začátek skladovacího zásobníku.

Systém skladování dodržuje zásadu FIFO.