Dopravní systém pece pro výrobky klimatizace v automotive II

Napsáno: 08.01.2016
V lednu 2016 předala společnost D A S spol. s r.o. svému významnému zákazníkovi z oblasti automotive do zkušebního provozu zakázku dopravní systém pece pro finální výrobu klimatizačních výparníků.

Dopravní systém je tvořen průběžným válečkovým dopravníkem podél celé pece a integrovanými řetězovými dopravníky jednotlivých pracovišť podél celého dopravníku. Dopravníky přepravují díly na začátek vstupního pásu pece a na konci pece tyto díly vyváží na gravitačním válečkovém dopravníku. Celý dopravní systém je řízen řídícím systémem Siemens.