Transportní systém do zkušebny

Napsáno: 19.07.2017
Transportní systém do zkušebny přepravuje statorové vinutí na podložkách do zkušebny a ze zkušebny k impregnaci. Naložené podložky jsou přepravovány po válečkových dopravnících od nakládacího místa k přepravnímu vozíku a vozíkem po kolejišti do zkušebny.

Ve zkušebně si obsluha podložku s vinutím přizvedne do ergonomické výšky zkontroluje a provede měření. Následně je podložka s vinutím odeslána na výstup ze zkušebny k odběrnému místu na impregnaci. Po vyprázdnění se podložka vrací spodní větví na nakládací pracoviště.

Celá transportní systém je sestaven z následujících zařízení:

 • 2 x 1 ks válečkový dopravník na zdviži,
 • 1 x 8 m válečkový dopravník dvojúrovňový,
 • 3 x 1 ks křížový přechod válečko-řetězový dvojúrovňový,
 • 1 x 5 m válečkový dopravník dvojúrovňový,
 • 1 x přepravní vozík dvojúrovňový,
 • 1 x pojezdové kolejiště 20 m,
 • 1 x válečkový dopravník dvojúrovňový na zdviži,
 • 1 x válečkový dopravník na zdviži,
 • 1 x 8 m válečkový dopravník dvojúrovňový,
 • 1 x 8 m válečkový dopravník jednoúrovňový,
 • 1 x oplocení 25 m.