Válečkové dopravníky - dopravní systém lisovny

Napsáno: 19.07.2017
Dopravní systém přepravy ocelových palet v lisovně zajišťuje přísun plných palet s ocelovými přístřihy do lisu a odvoz prázdných palet od lisu.

Pro transport plných palet jsou použity poháněné válečkové dopravníky s vodícími nákolky. Transport prázdných palet je pak zajištěn gravitačními válečkovými dopravníky. Po celou dobu přepravy je plná i prázdná paleta vedena nákolky na válečcích.


Použitá zařízení:

  • válečkový dopravník poháněný,
  • válečkový dopravník gravitační.

Nosnost (kg/m): 1200

Rychlost (m/min):10

Pracovní prostředí: v prostředí haly

Manipulační jednotka: ocelové palety

Automatický režim: ano