Transferový vozík ve slévárně jezdí na milimetr přesně

Napsáno: 14.09.2020
Slévárna potřebovala renovovat zařízení na přípravu materiálu pro tavbu (druhování). My jsme připravili řešení, které urychlilo provoz, snížilo prašnost i emise a zajistilo bezpečnější ovládání.


Projekt ve slévárně přinesl konstrukční výzvy

Nové řešení muselo zdolat hned několik výzev – překonat velký výškový rozdíl mezi vstupem a výstupem, perfektně sladit pohyby zařízení, dodržet čas pro druhování nebo přesně polohovat ve dvou odběrových pozicích. Museli jsme zajistit kladnice kladkostroje proti natočení a vyrovnat výkyv a natočení sběrného kontejneru při vertikálním převozu. Zároveň byla součástí zakázky také úprava starého vozu na nové řízení a elektro napájení. Jak jsme si s tím vším poradili? Vytvořili jsme unikátní kolejový vůz a ještě přidali pár nových funkcí pro výkonnější provoz.


Jak probíhá druhování? Nový systém s transferovými vozíky funguje zcela automaticky

Naše zařízení pracuje v plně automatickém režimu. Při druhování kovové vsázky, tj. navážení jednotlivých komponent dle receptury zadané v řídicím systému, projíždí transferový druhovací vůz po kolejišti pod 12 zásobníky a druhuje kovový materiál z podavačů zásobníků. Po naplnění vsázkou zajede pod jeden z kladkostrojů – přesnost jeho zastavení je zde v řádech milimetrů.

Po najetí vozu na odběrovou pozici z něj odebere kladkostroj sběrný kontejner s vsázkou, zdvihne ho do 5metrové výšky, přesune o 7 metrů horizontálně nad zavážecí vůz a tam ho spuštěním v odkládací pozici vysype. Zatímco vsázka putuje do jedné z 6tunových tavicích pecí slévárny, kladkostroj dopraví vyprázdněný sběrný kontejner na druhovací vůz a následuje nové druhování.


Z čeho konkrétně se řešení ve slévárně skládá?

  • druhovací kolejový vůz o délce 6,2 m s nosností 10 tun
  • 3 sběrné kontejnery s nosností 3,8 tuny
  • 2 nosné traverzy s nosností 5,5 tuny
  • 2 kladkostroje s nosností 8 tun

Zajistili jsme snadnější ovládání a přidali funkci ručního druhování

Nový transferový vůz je bezpečnější a snadněji se ovládá. Umožňuje ruční druhování se zobrazením naváženého stavu přímo na voze. Je navíc součástí celku, který přispěl ke značnému snížení prašnosti provozu i fugitivních emisí (těkavých látek, které nelze odvádět komínem či průduchem, ale volně unikají do pracovního prostředí).


Díky DAS kabelovým transferovým vozíkům může autojeřáb pohodlně projíždět halou

Napájení vozu tvoří podvěsná dráha v 7metrové výšce a shromaždiště vozíků (nádraží) muselo být umístěné v průjezdu haly. Pro projetí autojeřábu je přitom nutné vozíčky odvést, aby volné smyčky kabelů nebránily jeho průjezdu. Díky napájecím vozíčkům DAS jsme umožnili průjezd autojeřábu i během provozu druhovacího vozu. Kdybychom pracovali s běžnými vozíky, musel by pro projetí jeřábu druhovací vůz zajet do nejvzdálenější pozice a tam vyčkat na průjezd autojeřábu. Tím by napnul všechny kabelové smyčky, které brání v průjezdu autojeřábu. Naše vozíčky ale pracují na opačném principu, a odjišťují se od posledního.

Napájecí vozíčky DAS mají zámek, který chrání kabely před namáháním. Protože jsou vozíčky do sebe spřaženy zámkem, při napnutí kabelové smyčky se postupně odjišťují, a to od posledního vozíku až po první tažný. Mají také tu výhodu, že mohou bez problémů projet i zatáčkou. Díky tomu jsme snadno vyřešili napájení a obešli překážky haly.


Instalace transferového vozíku probíhala za provozu a v mimořádných odstávkách

Ve slévárně je každá hodina drahá. Proto jsme nové zařízení instalovali do provozu především o víkendech a jen v mimořádných odstávkách provozu. Čas jsme pak chtěli šetřit i samotným pracovníkům. Manipulační čas potřebný k navážení materiálů jsme zkrátili na 13 minut. Automat druhování jsme programově optimalizovali tak, že nyní lze při nenadálém zastavení během tavby ručně vrátit druhovaní do polohy před zastavením a automat již dokončí tavbu.

Zaujalo vás naše řešení? Neváhejte nás kontaktovat. Rádi vám připravíme nabídku na míru.