Transferové vozíky ve slévárně jezdí na milimetr přesně

Napsáno: 14.09.2020
Slévárna potřebovala renovovat zařízení na přípravu materiálu pro tavbu (druhování). My jsme připravili řešení, které urychlilo provoz, snížilo prašnost i emise a zajistilo bezpečnější ovládání.


Projekt ve slévárně přinesl konstrukční výzvy

Nové řešení muselo zdolat hned několik výzev – překonat velký výškový rozdíl mezi vstupem a výstupem, perfektně sladit pohyby zařízení, dodržet čas pro druhování nebo přesně polohovat ve dvou odběrových pozicích. Museli jsme zajistit kladnice kladkostroje proti natočení a vyrovnat výkyv a natočení sběrného kontejneru při vertikálním převozu. Zároveň byla součástí zakázky také úprava starého vozu na nové řízení a elektro napájení. Jak jsme si s tím vším poradili? Dodali jsme řešení, které to na jedničku splňuje, a ještě přidali pár nových funkcí pro výkonnější provoz.

Jak probíhá druhování? Nový systém s transferovými vozíky funguje zcela automaticky

Naše zařízení pracuje v plně automatickém režimu. Při druhování kovové vsázky, tj. navážení jednotlivých komponent dle receptury zadané v řídicím systému, projíždí transferový druhovací vůz po kolejišti pod 12 zásobníky a druhuje kovový materiál z podavačů zásobníků. Po naplnění vsázkou zajede pod jeden z kladkostrojů – přesnost jeho zastavení je tu v řádech milimetrů.

Po najetí vozu na odběrovou pozici z něj odebere kladkostroj sběrný kontejner s vsázkou, zdvihne ho do 5metrové výšky, přesune o 7 metrů horizontálně nad zavážecí vůz a tam ho vysype. Zatímco vsázka putuje do jedné z 6tunových
tavících pecí slévárny, kladkostroj dopraví vyprázdněný sběrný kontejner na druhovací vůz a následuje nové druhování.


Z čeho konkrétně se řešení ve slévárně skládá?

  • druhovací vůz o délce 6,2 m s nosností 10 tun
  • 3 sběrné kontejnery s nosností 3,8 tuny
  • 2 nosné traverzy s nosností 5,5 tuny
  • 2 kladkostroje s nosností 8 tun

Zajistili jsme snadnější ovládání a přidali funkci ručního druhování

Nový druhovací vůz je bezpečnější a snadněji se ovládá. Umožňuje ruční druhování se zobrazením naváženého stavu přímo na voze a jeho napájení zajišťuje podvěsná dráha v 7metrové výšce. Je navíc součástí celku, který přispěl ke značnému snížení prašnosti provozu i fugitivních emisí (těkavých látek, které nelze odvádět komínem či průduchem, ale volně unikají do pracovního prostředí).

Díky transferovým vozíkům může autojeřáb pohodlně projíždět halou

Naše transferové vozíky odstranily problém s průjezdem autojeřábu. S běžnými vozíky by musel druhovací vůz zajet do nejvzdálenější pozice a tam vyčkat na průjezd autojeřábu, aby volné smyčky kabelů nebránily v průjezdu. Naše transferové vozíky ale pracují na opačném principu. Zámek, kterým jsou do sebe napojené, chrání kabely před namáháním a při napnutí kabelové smyčky se vozíky postupně odjišťují od posledního po první tažný. Díky tomu může autojeřáb bez problémů projíždět halou i během provozu druhovacího vozu.

Instalace probíhala za provozu jen s mimořádnými odstávkami

Ve slévárně je každá hodina drahá. Proto jsme nové zařízení instalovali do provozu především o víkendech a jen s mimořádnými odstávkami. Čas jsme pak chtěli šetřit i samotným pracovníkům. Manipulační čas potřebný k navážení materiálů jsme zkrátili na 13 minut. Automat druhování jsme programově optimalizovali tak, aby při nenadálém zastavení během tavby mohla obsluha ručně vrátit druhovaní do polohy před zastavením a automat dokončí tavbu.

Zaujalo vás naše řešení? Neváhejte nás kontaktovat. Rádi vám připravíme nabídku na míru.