Nová třídicí linka pomohla zdvojnásobit kapacitu překladiště

Napsáno: 21.09.2022
Zásilky tu jezdí rychlostí přes 13 km/h a překonávají 7 m výškového rozdílu. Přečtěte si o naší lince, která automaticky třídí vše od dopisů až po velké balíky.

Díky nové třídicí lince a moderním technologiím zpracuje logistické centrum až 100 000 balíků za 1 směnu

Naším nejnovějším přírůstkem na poli třídicích linek je zakázka pro logistický park. Jejich superhub v Ostředku je jedním z nejmodernějších a nejvýkonnějších překladišť v České republice. Kapacitu má až 12 000 zásilek za hodinu. Díky našemu řešení s automatickým tříděním zásilek teď v areálu poblíž sjezdu z dálnice D1 bez problémů zpracovávají balíky i listoviny.

Drobná pohlednice nebo velký balík? Poloautomatická třídicí linka zvládne obojí

Během noci se do logistického centra u Ostředku sveze drtivá většina zásilek. Ty se tu roztřídí a nad ránem odvezou na depa, ze kterých se pak rozvážejí jejich příjemcům. My jsme do nové haly, která je přes 8 500 m2 velká, dodali poloautomatickou linku pro nestandardní zásilky. Díky tomu mohou ve firmě třídit i atypické zásilky nepravidelných tvarů s váhou od 0,5 do 50 kg, a to v délce od 20 cm do 1,4 m. Vytřídí tak spolehlivě vše od obálek až po pneumatiky.

V novém bezpaletovém provozu, kdy každá jednotlivá zásilka putuje sama za sebe, odpadla nutnost ručního třídění na každém ze 14 regionálních dep. Celý proces se díky tomu zrychlil, zjednodušil, práce se zautomatizovala a míra potenciální chybovosti se snížila.

Každá zásilka tu ujede 200 až 400 metrů

Dopravníkový systém má celkem téměř 250 metrů dopravníků a za jednu směnu zvládne až 40 000 zásilek. Poloautomatickou třídicí linku tvoří válečkové dopravníky typu LineShaft, válečkové zatáčky typu LineShaft, pásové dopravníky, válečkové dopravníky s 24V válečky a válečkové gravitační (nehnané) dopravníky. Využili jsme přitom i speciální typ válečkového dopravníku typu LineShaft se šikmým uložením válečků s funkcí tzv. „pack positioning“, kdy jsou zásilky naváděny k určité straně dopravy.

LineShaft dopravník pohání hřídel pod válečky. Tyto dopravníky jsou vhodné pro lehké aplikace do 50 kg, jako jsou kartonové krabice a přepravky. Jejich předností je tichý chod, snadná instalace, nenáročná údržba a nízké náklady. Jsou tak ideální nejen do třídicích center. Na hřídeli je řada řemeniček – jedna řemenička pro každý váleček. Pružný polyuretanový O-kroužek pak vede od řemeničky na poháněné hřídeli ke každému válečku.

Nová třídicí linka zásilek je navíc extrémně bezpečná

Dopravníky jsou velmi bezpečné, protože elastické O-kroužky se mohou natáhnout. Pokud by se tak pod nimi někdo zachytil, nezraní se. Řemeničky navíc proklouznou a válečky se zastaví, když se do nich chytí oděv, ruce nebo vlasy.

Dopravníkový systém má také sloupky s bezpečnostními tlačítky a obslužnými schody přes dopravníky. V případě problémů se tak obsluha snadno dostane do bezpečí nebo na jiné pracoviště.

Společnost zákazníka plánuje výrazný růst. Už samotná existence superhubu navýšila jejich přepravní kapacitu na dvojnásobek, v budoucnu pak počítají dokonce s pětinásobkem. Nová třídicí linka zásilek je proto modulární. Umožnuje snadné rozšíření o další dopravníkové sekce.

Zaujalo vás naše řešení? Přečtěte si také, jak jsme vyráběli třídicí linku pro největšího distributora novin v ČR. Nebo nás rovnou kontaktujte. Jistě najdeme ideální řešení i pro vás.