Montážní linka – postupné vkládání

Napsáno: 19.07.2017
Zdvojená montážní linka pro zvýšení produktivity.

Zdvojená linka je tvořena dvěma zrcadlově umístěnými montážními linkami – levou a pravou.

Na montážních linkách jsou na speciálních podložkách postupně na sedmi pracovištích vkládány části statorového vinutí. Pro zajištění vhodné ergonomie při práci si obsluha na každém pracovišti podložku přizvedne do vhodné pracovní výšky. Tyto speciální podložky umožňují zároveň protáčení statorového paketu.

Základním stavebním prvkem v obou částech montážních linek jsou válečkové dopravníky, které jsou umístěny jak pevně k podlaze tak na zdvižích a dále na zpětném přepravním vozíku pro návrat prázdných podložek na začátek každé části linky.


Celá linka je sestavena z následujících zařízení:

  • 2 x 8 ks válečkový dopravník pevný,
  • 2 x 7 ks válečkový dopravník na zdviži,
  • 2 x 2 ks křížový přechod,
  • 1 x válečkový dopravník na přepravním vozíku,
  • 1 x pojezdové kolejiště 20 m,
  • 2 x oplocení.