Vstupní dopravníky pro významného výrobce výparníků

Napsáno: 31.10.2018
Další významnou zakázkou byla dodávka vstupních dopravníků.

V říjnu 2018 dodala naše společnost významnému výrobci výparníků vstupní dopravníky, které zajišťují doplněný vstup do centrálního dopravníku.
Jedná se o válečkové dopravníky, křížový vstup je tvořen kombinací válečkového dopravníku se zanořeným řetězovým dopravníkem.