Válečkové pásy

Napsáno: 06.05.2013
V květnu 2013 jsme pro významného tuzemského výrobce elektromotorů dokončili montáž válečkových pásů pro přepravu palet k lince navíjení.

Válečkové pásy slouží k postupnému zásobování linky vinutí paletami s kontejnery drátů vinutí.