Válečkové dopravníky na zdvižích pro Sklenář s.r.o.

Napsáno: 12.11.2012
V listopadu 2012 jsme dodali do společnosti Sklenář s.r.o. válečkové dopravníky na zdvižích. Po zkušebním provozu ve společnosti Pegas Znojmo budou dopravníky expedovány na africký kontinent.

Dopravníky na zdvižích jsou tvořeny několika částmi. První část tvoří pevný dvoupozicový válečkový dopravník na podlaze pro celkem 2 ks palet s naloženým materiálem zabaleným v pytlích.

Druhou část tvoří válečkový dopravník na hydraulické zdviži, který je ve výchozí dolní poloze v úrovni dvoupozicového válečkového dopravníku. Třetí část tvoří zdviž s pevnou podložkou pro odkládání prázdných palet, která je ve výchozí poloze v horní úrovni.

Obsluha stojí na podestě vedle zdviží a odebírá pytle z válečkového dopravníku na zdviži ručně. Vždy po odebrání jedné úrovně si válečkový dopravník na zdviži přizvedne hydraulickým zdvihem. Po odebrání pytlů z celé palety tuto paletu přemístí na stoh palet na vedlejší zdviži a na válečkový dopravník na zdviži si přivolá další plnou paletu.

Nosnost válečkových dopravníků 1500 kg/paleta.