Válečkové dopravníky a výroba náhradních válečků

Napsáno: 14.01.2016
V lednu 2016 získala společnost D A S spol. s r.o. od významného výrobce železničních dvojkolí zakázku na dodávku válečkových dopravníků a výrobu náhradních válečků dle dodané dokumentace.

.