Strojní část automatizace pásové dopravy

Napsáno: 23.12.2015
V prosinci 2015 získala společnost D A S spol. s r.o. pro svého významného zákazníka zakázku na modernizaci

– strojní části pásových dopravníků pro transport odpadu z lisovny