Stěhování dopravníků dopravního systému páskovačky

Napsáno: 09.06.2017
V červnu 2017 obdržela společnost D A S spol. s r.o. od svého významného zahraničního zákazníka, který se zabývá výrobou dílů pro Automotive, objednávku na přestěhování stávající části dopravního systém s páskovačkou a úpravu konce dopravního systému za zdviží.

Stávající dopravníky se upravily tak, aby koncepčně zůstal zachovaný výstup dopravního systému u zdviže a zbylé dopravníky s páskovačkou se přestěhovaly do nově postavené haly včetně následného zprovoznění.