Spádové regály Siemens s.r.o.

Napsáno: 17.09.2012
V září 2012 jsme dodali do společnosti Siemens s.r.o. odštěpný závod Elektromotory Frenštát p. R. dodali spádové regály. Spádové regály jsou tvořeny 5 ks dvouúrovňovými válečkovými dopravníky, které v horní úrovni dopravují prostupem zdí z nakládací haly do haly izolování palety s pakety statorů.

Na konci horní úrovně válečkových dopravníků je hydraulická zdviž s válečkovým dopravníkem, která se po najetí palety automaticky spustí do spodní úrovně válečkových dopravníků. Spodní úroveň válečkových dopravníků přepravuje palety s pakety s vloženou izolací zpět do nakládací haly. Celý systém přepravy je plně automatický řízený řídícím systémem Siemens S7-1200. Oblast zdviže s válečkovým dopravníkem je provozována v ručním režimu neboť si obsluha přizvedává paletu do ergonomické výšky pro manipulaci s pakety.

Nosnost dopravníků 1200 kg/paleta.