Skladovací zásobníky plastových dílů – transtockery

Napsáno: 30.06.2014
V červnu 2014 uzavřela, společnost D A S spol. s r.o. s významným zahraničním výrobcem plastových nárazníků pro automobilový průmysl a pobočkou v Gliwicích, smlouvu na dodávku 2 ks skladovacích zásobníků – transtockerů.

Skladovací zásobníky jsou založeny na principu využití gravitace. Celkem mají skladovací zásobníky délku 11,5 m a celkem 6 úrovní – skladovacích pater. Celková výška zásobníku je 9 m. V každé úrovni jsou skladovány jednotné díly shodné jak typem tak odstínem barvy.

První úroveň je umístěna 2 m na podlahou tak, aby se do transtockeru dal umístit páskový dopravník pro vodorovnou přepravu nárazníků.

Popis funkce skladování je následující:

Do skladovacího patra se skladovaný plastový díl dostává zavěšený na skladovacím vozíku na tzv. krutonech. Tento skladovací vozík je operátorem ručním mechanismem zdviže vyvezen do příslušného skladovacího patra a gravitací je dopraven po pojezdových kolejích na poslední volnou pozici nebo za předchozí díl.

Na konci zásobníku jsou díly obráceným způsobem vytahovány ze skladovacího zasobníku rozdělovacím mechanismem a zdviží s ruční obsluhou svezeny k ručnímu odběru operátorem. Prázdné skladovací vozíky jsou dopraveny opět gravitací zpětnou větví pro prázdné vozíky na začátek skladovacího zásobníku.