Skladovací zásobníky plastových dílů 27 ks

Napsáno: 04.12.2013
V listopadu 2013 uzavřela společnost D A S spol. s r.o. s významným zahraničním výrobcem plastových nárazníků pro automobilový průmysl smlouvu na dodávku 27 ks skladovacích zásobníků – transtockerů.

Skladovací zásobníky jsou založeny na principu využití gravitace. Celkem mají skladovací zásobníky délku 18 m a celkem 8 úrovní – skladovacích pater. V každé úrovni jsou skladovány jednotné díly shodné jak typem tak odstínem barvy.

Celá dodávka je rozdělena do 4 etap realizace.

 

Popis funkce skladování je následující:

Do skladovacího patra se skladovaný plastový díl dostává zavěšený na skladovacím vozíku na tzv. krutonech. Tento skladovací vozík je obsluhou ručním mechanismem liftu vyvezen do příslušného skladovacího patra a gravitací je dopraven po pojezdových kolejích na poslední volnou pozici za předchozí díl.

Na konci zásobníku jsou díly obráceným způsobem vytahovány ze skladovacího zasobníku rozdělovacím mechanismem a liftem s ruční obsluhou svezeny k ručnímu odběru. Prázdné skladovací vozíky jsou dopraveny opět gravitací zpětnou větví pro prázdné vozíky na začátek skladovacího zásobníku.