Skladovací zásobníky Plastic Omnium Redoondela

Napsáno: 03.01.2013
V lednu 2013 jsme ukončili první etapu realizace dodávky 8 ks skladovacích zásobníků pro mezioperační skladování plastových nárazníků osobních vozů SEAT v pobočce PO Redondela (Španělsko).

První etapa představovala dodávku 2 ks skladovacích zásobníků v délce 18 m a 6 ks skladovacích zásobníků v délce 6 m. Druhá etapa, která bude následovat v měsící červenci 2013 bude představovat prodloužení 4 ks skladovacích zásobníků z délky 6 m na délku 18 m. Třetí etapa, která je naplánována na září 2013 bude představovat prodloužení zbývajících 2 ks skladovacích zásobníků z délky 6 m na délku 18 m.

Skladovací zásobníky jsou založeny na principu využití gravitace. Celkem mají skladovací zásobníky 6 úrovní – skladovacích pater. V každé úrovni jsou skladovány jednotné díly shodné jak typem tak odstínem barvy.

Do příslušné úrovně – skladovacího patra, se skladovaný díl dostává zavěšený na skladovacím vozíku na tzv. kretonech. Tento vozík je obsluhou ručním mechanismem liftu vyvezen do příslušné úrovně a gravitací se dostane na poslední volnou pozici za předchozí díl.

Na konci zásobníku jsou díly obráceným způsobem zase vytahovány ze skladovacího zasobníku rozdělovacím mechanismem a liftem s ruční obsluhou svezen k ručnímu odběru obsluhou. Prázdný vozík je dopraven opět gravitací zpětnou větví pro prázdné vozíky na začátek skladovacího zásobníku.

Systém skladování dodržuje zásadu FIFO.