Skladovací zásobníky 2ks

Napsáno: 07.10.2014
V říjnu 2014 dodala společnost D A S spol. s r.o. pro svého zahraničního partnera - výrobce plastových nárazníků v automobilovém průmyslu s pobočkou v Lozornu 2 ks skladovacích zásobníků.

Skladovací zásobníky jsou založeny na principu gravitace. Celkem mají skladovací zásobníky délku 8,5 m a celkem 9 úrovní – skladovacích pater. Celková výška zásobníku je 9 m. V každé úrovni jsou skladovány jednotné díly shodné jak typem tak odstínem barvy.

Popis funkce zaskladnění je následující:
Do skladovacího patra se skladovaný plastový díl dostává zavěšený na skladovacím vozíku na tzv. krutonech. Tento skladovací vozík je operátorem ručním mechanismem zdviže vyvezen do příslušného skladovacího patra a gravitací je dopraven po pojezdových kolejích na poslední volnou pozici nebo za předchozí díl.

Na konci zásobníku jsou díly obráceným způsobem expedovány ze skladovacího zasobníku rozdělovacím mechanismem a zdviží s ruční obsluhou svezeny k ručnímu odběru operátorem. Prázdné skladovací vozíky jsou dopraveny zpětnou větví pro prázdné vozíky opět gravitací na začátek skladovacího zásobníku.