Skladovací zásobníky - Transtockery

Napsáno: 14.06.2013
Od našeho významného zákazníka - zahraničního výrobce plastových nárazníků pro automobilový průmysl získala v červnu 2013 společnost D A S spol. s r.o. zakázku na přestěhování 4 ks skladovacích zásobníku na Slovensku.

Zásobníky se budou stěhovat v rámci závodu a haly kde jsou nyní nainstalovány. V rámci stěhování se zásobníky rozměrově upraví na nové podmínky skladování dílů.

Skladovací zásobníky jsou založeny na principu využití gravitace. Celkem mají skladovací zásobníky 6 úrovní – skladovacích pater. V každé úrovni jsou skladovány jednotné díly shodné jak typem tak odstínem barvy.

Do příslušné úrovně – skladovacího patra, se skladovaný plastový díl dostává zavěšený na skladovacím vozíku na tzv. krutonech. Tento skladovací vozík je obsluhou ručním mechanismem liftu vyvezen do příslušné úrovně a gravitací se dostane na poslední volnou pozici za předchozí díl.

Na konci zásobníku jsou díly obráceným způsobem zase vytahovány ze skladovacího zasobníku rozdělovacím mechanismem a liftem s ruční obsluhou svezeny k ručnímu odběru. Prázdné skladovací vozíky jsou dopraveny opět gravitací zpětnou větví pro prázdné vozíky na začátek skladovacího zásobníku.

Systém skladování dodržuje zásadu FIFO.