Rozšíření válečkových dopravníků pece č.1

Napsáno: 10.12.2013
V prosinci 2013 uzavřela společnost D A S spol. s r.o. kontrakt s významným výrobcem chladičů klimatizací do automobilového průmyslu – rozšíření dopravníků pece č.1.

Jedná se o dodávku nových válečkových dopravníků dopravní trasy a úpravu stávající dopravní trasy.

Dopravní trasa přepravuje pomocí válečkových dopravníků vyrobené chladiče na další technologické operace do pece.