Robotické pracoviště pro cívky

Napsáno: 01.11.2017
V listopadu 2017 získala společnost D A S spol. s r.o. od významného výrobce textilních produktů z Prostějova kontrakt na dodávku Robotizovaného pracoviště pro překládání prázdných cívek do boxu.

.