Rekonstrukce pracoviště balení a válečkovými a pásovými dopravníky

Napsáno: 07.11.2013
V měsíci listopad podepsala společnost D A S  spol. s r.o. smlouvu s významným výrobcem drátkových výztuží do betonu na rekonstrukci pracoviště balení.

Jedná se o výrobu nových válečkových a pásových dopravníků a přestavbu stávajícího balícího pracoviště do nové pozice s využitím dodávky nově vyrobených válečkových a pásových dopravníků. Součástí rekonstrukce pracoviště balení je také přestěhování robotu, který paletuje pytle a dále stěhování baličky palet s nastohovanými pytli.

Pásové dopravníky slouží pro transport naplněných k robotu. Válečkové dopravníky pak slouží pro transport naložených palet k baličce a následně po zabalení do folie k transportu zabalených palet k odběrnému místu pro vysokozdvižný vozík.