Nová zakázka pro významného tuzemského výrobce v oblasti klimatizačních kompresorů.

Napsáno: 23.08.2018
V srpnu 2018 získala společnost D A S spol. s r.o. u významného tuzemského výrobce v oblasti klimatizačních kompresorů zakázku.

Jde o přestavbu stávající kompletační linky s rozšířením dopravní trasy pro nové podložky přepravující agregáty při jejich kompletaci.
Válečkové a řetězové dopravníky jsou vzájemně propojené přesuvným vozíkem s válečkovým dopravníkem.