Nepoháněné válečkové dopravníky

Napsáno: 26.09.2016
V září 2016 získala společnost D A S spol. s r.o. u významného výrobce bednových dílů zakázku na dodávku nepoháněných válečkových dopravníků.

Válečkové dopravníky jsou složeny z několika pásů válečkových drah s integrovanými kříženými dráhami zvedanými pneumatickými válci.