Napojení stávajícího dopravního systému na nový sklad

Napsáno: 30.07.2015
V měsíci červenec 2015 získala společnost D A S spol. s r.o. zakázku od svého významného tuzemského zákazníka z potravinářství.

Jedná se o napojení dopravního systému stávajícího přepravního koridoru na nově stavěný sklad.

Stávající dopravní systém v koridoru, který se skládá z válečkových dopravníků a je ve výšce 4 m nad úrovní terénu bude napojen novými dopravníky do nového skladu a v novém skladu bude transport na podlahu skladu zajišťovat vertikální zdviž s válečkovým dopravníkem na točně. Na tuto zdviž pak navazují válečkové dopravníky umístěné na podlaze skladu.

Dopravní systém přepravuje Europalety s hmotností 1000 kg. Kapacita systému je 60 palet za hod. Provoz 3 směny 7 dní v týdnu a 360 dní v roce.