Lomený pásový dopravník s ocelovým pásem

Napsáno: 05.12.2017
V prosinci 2017 získala společnost D A S spol. s r.o. od významného zahraničního zákazníka na brzdové systémy se sídlem v Ostravě Hrabové zakázku na dodávku lomeného vynášecího pásového dopravníku s ocelovým pásem. Tento lomený pásový dopravník slouží pro vynášení odpadních třísek z obráběcího centra.

.