Gravitační dopravník do kovárny

Napsáno: 31.07.2015
V červenci 2015 získala společnost D A S spol. s r.o. zakázku od významného tuzemského výrobce železničních kol na výrobu válečkové gravitační zatáčky.

Na zatáčce jsou přepravovány výkovky kol bezprostředně po jejich vykování k další operaci. Výrobu DAS realizoval podle dodané dokumentace.