Drátěný pásový dopravník

Napsáno: 19.05.2013
V květnu 2013 dodala společnost D A S spol. s r.o. svému významnému tuzemskému zákazníkovi z Liberce drátěný pásový dopravník do sušící pece.

Přepravované výrobky jsou v peci uloženy na speciálním drátěném pásu.