Dopravníky pro balící linky

Napsáno: 20.10.2014
V říjnu 2014 dodala společnost D A S spol. s r.o. svému zahraničnímu partnerovi celkem 5 linek složených z 32 ks pásových a válečkových dopravníků

Pásové dopravníky přepravují pytlované zboží (pytle 25 kg). Válečkové dopravníky přepravují palety s již nastohovaným zbožím.