Dopravníky přepravující podložky k robotizovanému pracovišti

Napsáno: 22.10.2018
Společnost D A S spol. s r.o. dodala významnému klientu dopravníky přepravující podložky k robotizovanému pracovišti.

V září dodala naše společnost ke konečnému uživateli z oblasti výroby dílů pro automotive, dvouúrovňové válečkové dopravníky, které přepravují podložky s výrobky k robotickému pracovišti. Horní válečková trať přepravuje podložky s výrobky a spodní válečková trať přepravuje prázdné podložky zpět k operátoru.