Dopravní systém Robotizovaného pracoviště a mezipatrové přepravy zabalených výrobků pro IKEA

Napsáno: 21.08.2017
V srpnu 2017 podepsala společnost D A S spol. s r.o. kontrakt s Významným dodavatelem lisovaných výrobků pro společnost IKEA na dodávku Dopravního systému mezipatrové přepravy zabalených výrobků.

Dopravní systém mezipatrové přepravy palet navazuje na jednoúčelové balící zařízení kartonových krabic a přepravuje v 1. patře zabalené kartonové krabice s výrobky po válečkových dopravnících k robotizovanému pracovišti. Na tomto pracovišti jsou jednotlivé kartonové krabice se zabalenými výrobky prostřednictvím robotu uloženy podle ložného plánu na příslušnou paletu. Paleta po naložení automaticky odjíždí po pásových dopravnících k pracovišti balení, kde je celá paleta zabalena do Stretch folie. Následně je paleta přepravena mezipatrovou zdviží s válečkovým dopravníkem do přízemí na odběrný válečkový dopravník. Zde zabalenou paletu operátor odebírá pomocí vysokozdvižného vozíku.
Dopravní systém je jednosměrný a je řízen Řídícím systémem Siemens.