Dopravní systém pro postřikovou odmašťovací linku železničních dvojkolí

Napsáno: 27.05.2014
V květnu 2014 získala společnost D A S spol. s r.o. zakázku od významného dodavatele zařízení v oblasti povrchových ochran.

Dopravní systém propojuje jednotlivé části linky odmaštění. Od nakulení operátorem do gravitačního zásobníku s hydraulickými zarážkami a postupnou přepravu dvojkolí na první přepravní vozík a přepravu prvním přepravním vozíkem k manipulátoru části odmaštění a následně přepravu druhým přepravním vozíkem od manipulátoru části odmaštění k manipulátoru části sušení a výstupní zdviž na konci celé linky pro odběr operátorem.

Maximální hmotnost dvojkolí je 2000 kg.