Dopravní systém přepravy zbožových válů

Napsáno: 20.11.2014
V listopadu 2014 dodala společnost D A S spol. s r.o. významnému výrobci textilních tkanin pro AUTOMOTIVE v Prostějově dopravní systém na přepravu zbožových zbožových válů od 3 ks adjustačních stolů do zásobníku před balící stroj.

Dopravní systém je tvořen dálkově ovládaným pojezdovým kladkostrojem s vahadlem, který pojíždí po závěsné dráze mezi 3 adjustačními stoly a přepravuje zbožové vály z výstupu každého stolu ke společnému pětipozicovému gravitačnímu automatickému zásobníku pracujícím na principu FIFO. Tento gravitační zásobník postupně dávkuje zbožové vály do balícího zařízení.