Dopravní systém přepravy zbožových válů od adjustačních stolů k balícímu zařízení.

Napsáno: 25.06.2014
Od významného výrobce textilních tkanin pro AUTOMOTIVE v Prostějově získala společnost D A S spol. s r.o. v červnu 2014 zakázku na dodávku dopravního systému přepravy zbožových válů od 3 adjustačních stolů do zásobníku před balící stroj.

Dopravní systém je tvořen pojezdovým vanovým vozíkem s výklopnou vanou, který pojíždí po kolejišti mezi 3 adjustačními stoly a přepravuje zbožové vály z výstupu každého stolu cyklicky k společnému pětipozicovému gravitačnímu automatickému zásobníku pracujícím na principu FIFO. Tento gravitační zásobník postupně dávkuje zbožové vály k balícímu zařízení. Celý dopravní systém pracuje v automatickém režimu řízen řídícím systémem Siemens s rozhraním u jednotlivých zařízení.