Dopravní systém přepravy litých kol ve slévárně 2. a 3. etapa

Napsáno: 10.10.2017
V říjnu 2017 získala společnost D A S spol. s r.o. od významného výrobce litých kol pro Automotive se sídlem v Ostravě zakázku na 2. A 3. Etapu – přepravu litých kol od licích strojů. Přeprava litých kol je realizován řetězovými dopravníky ve výšce 3000 mm, které odváží litá kola k odjehlovacímu zařízení a následně jsou kola převážena válečkovými dopravníky ke slučovacímu místu s 1. Etapou.

.