Dopravní systém přepravy litých kol ve slévárně 1. etapa

Napsáno: 20.05.2017
V květnu 2017 získala společnost D A S spol. s r.o. od významného výrobce litých kol pro Automotive se sídlem v Ostravě zakázku na 1. Etapu – přepravy litých kol od licích strojů.

Odvod litých kol je realizován soustavou řetězových dopravníků ve výšce 3000 mm, které odváží odlitky na pásové dopravníky před odjehlovacím zařízení a následně jsou kola převážena válečkovými dopravníky a sestupovými pásovými dopravníky až na úroveň +800 mm.
Celý dopravní systém je řízen řídícím systémem SIEMENS.