Dopravní systém přepravy kartónových krabic

Napsáno: 02.11.2016
V listopadu 2016 získala společnost D A S spol. s r.o. od významného zahraničního výrobce jednorázových setů pro zdravotnictví zakázku na dopravní systém pro přepravu krabic z jedné haly do haly druhé.

Dopravní systém nejprve přeloží plnou krabici z dřevěné palety válečkový dopravník a následně tuto přepraví přes průchod do sousední haly.