Dopravní systém pece pro výrobky klimatizace v automotive

Napsáno: 05.10.2015
V říjnu 2015 získala společnost D A S spol. s r.o. zakázku pro významného tuzemského výrobce z oblasti automotive na dodávku dopravního systému pece pro finální výrobu klimatizačních výparníků.

Dopravní systém je tvořen průběžným válečkovým dopravníkem podél celé pece a integrovanými řetězovými dopravníky jednotlivých pracovišť podél celého dopravníku. Dopravníky přepravují díly na začátek vstupního pásu pece a na konci pece tyto díly vyváží na gravitačním válečkovém dopravníku. Celý dopravní systém je řízen řídícím systémem Siemens.