Dopravní systém na kontejnery

Napsáno: 09.03.2016
V březnu 2016 získala společnost D A S spol. s r.o. zakázku na strojní část dopravního systému pro přepravu kontejnerů s radioaktivním elektrárenským odpadem do Maďarska.

Dopravní systém je tvořen válečkovými dopravníky kombinovanými s řetězo-válečkovým přechodem a převážecím vozíkem osazeným válečkovým dopravníkem.