Doplnění pásových dopravníků do odpadového hospodářství v Automotive

Napsáno: 20.10.2017
V říjnu 2017 získala společnost D A S spol. s r.o. zakázku od tuzemského výrobce v Liberci z oboru Automotive na doplnění pásových dopravníků do odpadového hospodářství.

Dopravníky přepravují třísky z obráběcích center směrem k vynášecí kontejnerové nádobě.