Bypass z dopravníků linka č.2

Napsáno: 09.03.2017
V březnu 2017 získala společnost D A S spol. s r.o. od významného tuzemského výrobce z oblasti automotive – výroba klimatizačních výparníků objednávku na dodávku dopravníků, které budou tvořit Bypass pro linku č.2.

Bypass je tvořen kombinací zanořených řetězových dopravníků do válečkových dopravníků společně s válečkovými dopravníky.