Obhájili jsme veškeré naše certifikáty

Napsáno: 26.03.2021
Přečtěte si, které české a mezinárodně uznávané certifikáty jsme získali. Jedno osvědčení potvrzuje naše kvality už 17 let!


Máme certifikát pro výrobu a montáž ocelových kontrukcí i ISO 9001

Jsme hrdí na všechny naše certifikáty. Osvědčení nám pomáhají s vývojem procesů uvnitř organizace, zvyšují naši důvěryhodnost v očích zákazníků a otevírají dveře do výběrových řízení na českém i zahraničním trhu. Na konci roku 2020 jsme úspěšně prodloužili platnost tří z nich. Obnovené certifikáty potvrzují, že jsme pečliví v oblasti svářečské práce i při výrobě ocelových konstrukcí. Systém managementu kvality zároveň dokládá, že dbáme na uspořádání výrobních prostor s ohledem na bezpečnost práce.


Přísná kritéria v oblasti řízení jakosti splňujeme už 17 let

Koncem minulého roku jsme provedli audit podle normy ISO 9001 pro management řízení jakosti. S kontrolou podle nejrozšířenější normy nám dlouhodobě pomáhá společnost TÜV SÜD. Poprvé jsme certifikát získali v roce 2004, když jsme usilovali o zvýšení kvality našich výrobků a chtěli si usnadnit obchodování se zahraničními partnery. Uspěli jsme a jsme rádi, že nám její standardy pomáhají neustále zvyšovat konkurenceschopnost na českém trhu i v zahraničí. 

Díky certifikátu ISO 9001 se můžeme účastnit veřejných i soukromých zakázek. Norma například uvádí, jak postupovat při výběrových řízeních a definuje zásady transparentnosti, prokazatelnosti a důvěryhodnosti. Uvádí, jakou dokumentaci musí firma přikládat k výrobkům nebo které protokoly o zkouškách musí získat. 


Znovu jsme obstáli u státní svářečské zkoušky

Už od roku 2006 kvalitu našich svařovacích procesů každoročně ověřuje Český svářečský ústav. A od té doby provádíme audit na proces svařování podle ISO 3834-2 pro management svařování pravidelně. Co přesně z toho plyne pro naše zákazníky?

Certifikát vydaný Českým Svářečským Ústavem garantuje stálost výrobního procesu svařování, a tím i stabilní a vysokou kvalitu našich produktů. Hlídá celý výrobní proces, během kterého kontroluje řadu parametrů. Konkretizuje kvalitu svárů u jednotlivých konstrukcí a stanovuje, které sváry musejí provádět svářeči se státní svářečskou zkouškou. Součástí auditu je také revize svářeček a praktická kontrola svařování našimi svářeči.


Patříme mezi české výrobní firmy s certifikovanými ocelovými konstrukcemi

Norma EN 1090-2 definuje požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů. Rozebírá technické nároky na úroveň mechanické únosnosti, stability, použitelnosti a trvanlivosti ocelových konstrukcí. Zároveň určuje, za jakých podmínek musíme ocelové konstrukce nebo strojní zařízení vyrábět, a vymezuje rozsah potřebné dokumentace. V DAS jsme hrdí, že splňujeme všechny podmínky na jedničku. Audit na výrobu ocelových konstrukcí dle EN 1090-2 provádíme pravidelně už od roku 2013 prostřednictvím Českého svářečského ústavu.

Chcete o nás a naší práci vědět víc? Nahlédněte do realizovaných projektů, přečtěte si další informace o naší společnosti, nebo nás rovnou kontaktujte.